ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

กันยายน 2560
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 21 กันยายน 2560

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
การประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า Thailand Rabies Awards 2017 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 วันที่ 28 สิ 
     
มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง 
     
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศศูนย์กำรงธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่...     จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ผลการประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ...     จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประ...     จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ...     จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง
กำหนดยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564...     จำนวนผู้เข้าชม 25 ครั้ง
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ(พ.ศ. 2561 - 2563) อบต.บางคา...     จำนวนผู้เข้าชม 50 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่...     จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น...     จำนวนผู้เข้าชม 68 ครั้ง
ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อบล็อค ลอดถนนสายหน้าบ้านนางสมสนิท งามขำ หมู่ที่ 5 ตำบ...     จำนวนผู้เข้าชม 93 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560...     จำนวนผู้เข้าชม 94 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน
   เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 24 รายการ
   ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างลานคนเดิน ลานจักรยานเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง (รวม 8 ซอย)
   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง (รวม 8 ซอย)
   ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเช
   ประกาศราคากลางงานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางพึ่ง
   ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บริเวณร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
   ประกาศราคากลางงานวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖ บริเวณเลียบถนนลาดยางสายบ้านหมี่่-บางงา จำนวน ๔ จุด
   ประกาศราคากลางงานปรับปปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๕ สายเลียบคลอง R ๑๖ ๒ ขวา ถนนฝั่งขวา หมู่ที่ ๕ ตำบลบางพึ่ง
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
...
...
...
...

 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  

คุณคิดว่าการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีของ อบต.เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.225.57.120
คุณเข้าชมลำดับที่ 593,308

   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
Tel : 0-4413-1135  Fax : 0-4413-1135
Email : nongnat_kphai@windowsllive.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.