ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
ทำเนียบบุคลากร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ข้าราชการ สถ.
ควบคุมภายใน
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา อบต.โคกกุง
การจัดซื้อ - จัดจ้าง
หลักเกณฑ์ วิธีจัดเก็บภาษี
ประกาศ ตรวจสอบพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การลดใช้พลังงานภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.197.101.251
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,013,641

งานกฎหมายและคดี


  หน้าแรก     สภาพทั่วไปของ อบต. 

สภาพทั่วไปของ อบต.
สภาพทั่วไปของ อบต.  

สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง

 

     1. ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  มีสถานที่ตั้ง หมู่ที่ 12 บ้านกรุงสามัคคี  ถนนแก้งคร้อ-โคกกุง-ท่ามะไฟหวาน และอยู่ห่างจากอำเภอแก้งคร้อ ประมาณ 12  กิโลเมตร ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดประมาณ 57  กม.  และมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ            ติดต่อกับตำบลหนองขาม

ทิศใต้                 ติดต่อกับ ตำบลนาหนองทุ่ม

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ ตำบลช่องสามหมอ

ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ  ตำบลท่ามะไฟหวาน

 

     2.  สภาพภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลโคกกุงเป็นพื้นที่ราบเชิงเขามีภูเขาแลนคาอยู่ทางด้านทิศตะวันตกทอดแนวยาวจากทิศเหนือไปยังทิศใต้  แบ่งแนวเขตระหว่างตำบลโคกกุงกับตำบลท่ามะไฟหวานนอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญหลายแห่งได้แก่  ลำห้วย  หนอง  คลอง  บึง  เพื่อกักเก็บน้ำที่ไหลมาจากภูเขาแลนคาไว้ใช้ฤดูแล้ง  โดยกระแสน้ำได้พัดผ่านเอาตะกอนซากพืชซากสัตว์ลงสู่ที่ราบจึงทำให้สภาพพื้นที่ตำบลโคกกุงอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร

 

     3. เนื้อที่    มีเนื้อที่ประมาณ 81  ตารางกิโลเมตร  หรือ ประมาณ   51,875  ไร่

เนื้อที่การทำการเกษตร         24,138        ไร่

-  ข้าวจ้าว              6,415          ไร่

-  ข้าวเหนียว        12,348         ไร่

                               

     4. ประชากร    มีจำนวนประชากร แยกได้ดังนี้

หมายเหตุ : ยอด ณ เดือนพฤษภาคม  2552

 

 

 

 

ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 2 ธันวาคม 2566
COVID 19 Chaiyaphum
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
KHOKKUNG ESS
FACEBOOK อบต.โคกกุง
E-Service
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
Q&A
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าการให้บริการในด้านๆของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
สร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บไซต์บริการ
ผลประเมินความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ช่องทางการแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
เจตจำนงทางการเมือง
งานแผนและงบประมาณ
งานสภาท้องถิ่น
เอกสารตรวจประเมิน
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
Tel : 0-4405-6838   Fax : 0-4405-6838
Email : khokkung@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.