ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ข้าราชการ สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานแผนและงบประมาณ
ควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การปฏิบัติงาน
สร้างวัฒนธรรมองค์กร
เจตจำนงทางการเมือง
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริต
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
Q&A
ช่องทางการแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลประเมินความพึงพอใจ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
การลดใช้พลังงานภาครัฐ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.226.122.122
คุณเข้าชมลำดับที่ 899,364
  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง
วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายทองดา ทุมหนู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง ให้การต้อนรับ นางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ นายอำเภอแก้งคร้อ พร้อมด้วย ท้องถิ่นอำเภอแก้งคร้อ และปลัดอำเภอแก้งคร้อ ในการลงพื้นที่บ้านหนองแวงหมู่ที่ 4 และบ้านโปร่งสังข์ หมู่ที่ 6 เพื่อดูการทำงานของธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด/เปิด โดยมี นางทัศน์วรรณ มาศขุนทด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง และนายมาลัย ตอพล ผู้อำนวยการกองช่าง ให้การต้อนรับและนำลงพื้นที่
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง
วันที่ 27 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุงโดยการนำของนายทองดา  ทุมหนู ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุงได้รับการตรวจค้นหาความเสี่ยงด้านสุขภาพ เป็นการป้องกันการเกิดโรคในบุคลากร ให้บุคลากรมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีต่อไป
#อีกขั้นของการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง โดยการนำของ นายทองดา ทุมหนู นายก อบต.โคกกุง พัฒนาการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในชื่อว่า KHOKKUNG E - Smart Service ที่พร้อมให้บริการประชาชนทุกด้านตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Application Line ลงทะเบียนเป็นเพื่อนเรา เพื่อบริการที่สะดวกสะบาย เพียงปลายนิ้ว...! #KHOKKUNGESS #พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
ระหว่างวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง โดยการนำของ นายทองดา ทุมหนู นายก อบต.โคกกุง ร่วมกับ สมาชิกสภา อบต.โคกกุง กำนันตำบลโคกกุง ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อบต.โคกกุง อสม. และประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกกุง ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลโคกกุง การดำเนินการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีทุกหลังคาเรือน " #การพัฒนาเราไม่เคยหยุด #เพื่อพี่น้องชาวตำบลโคกกุง "
วันจันทร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง โดยการนำของ นายทองดา ทุมหนู นายก อบต.โคกกุง นำคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงาน อบต.โคกกุง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแก้งคร้อ และหอประชุมโรงเรียนศรีแก้งคร้อ
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง โดยการนำของนายทองดา ทุมหนู นายก อบต.โคกกุง เข้ารับมอบเกียรติบัตร จาก นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ตามที่ อบต.โคกกุง ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ A ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ต่อไป
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 1 เมษายน 2566
COVID 19 Chaiyaphum
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
KHOKKUNG ESS
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
FACEBOOK อบต.โคกกุง
เปิดโอกาศให้มีส่วนร่วม
การให้บริการ
คู่มือประชาชน
E-Service
ประกาศ ตรวจสอบพัสดุ
การจัดซื้อ - จัดจ้าง
หลักเกณฑ์ วิธีจัดเก็บภาษี
กองการศึกษา อบต.โคกกุง
กองสาธารณสุขฯ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
งานกองสวัสดิการสังคม
กองช่าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
การจัดการกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ร้องเรียนการทุจริต
999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
Tel : 0-4405-6838   Fax : 0-4405-6838
Email : khokkung@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.