ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ข้าราชการ สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานแผนและงบประมาณ
ควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การปฏิบัติงาน
สร้างวัฒนธรรมองค์กร
เจตจำนงทางการเมือง
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริต
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
Q&A
ช่องทางการแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลประเมินความพึงพอใจ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
การลดใช้พลังงานภาครัฐ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.173.35.14
คุณเข้าชมลำดับที่ 870,328  หน้าแรก     สภาพสังคม 

สภาพสังคม
สภาพสังคม  

สภาพสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง

 

      1. การศึกษา

·        โรงเรียนประถมศึกษา                          จำนวน         3      แห่ง

·        โรงเรียนมัธยมศึกษา                            จำนวน          3     แห่ง

·        ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน       จำนวน         13    แห่ง

·        ห้องสมุด                                               จำนวน        1       แห่ง

      2. สถาบันและองค์กรศาสนา

·          วัด/สำนักสงฆ์                                      จำนวน      8         แห่ง

·          มัสยิด                                                   จำนวน       -       แห่ง

·          ศาลเจ้า                                                 จำนวน       -        แห่ง

·          โบสถ์                                                   จำนวน       -        แห่ง

      3.สาธารณสุข

·        - สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน         จำนวน      2       แห่ง

·        - สถานพยาบาลเอกชน                              จำนวน      -       แห่ง

·        - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                           จำนวน       -       แห่ง

·        - ร้านขายยาแผนโบราณ                            จำนวน       -       แห่ง

·        - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                  ร้อยละ  100   %

 

      4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

·        ป้อมตำรวจ (ที่พักสายตรวจ)                        จำนวน    1      แห่ง

·        รถน้ำเอนกประสงค์                                     จำนวน        1       คัน

 

ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 3031 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 30 มกราคม 2566
COVID 19 Chaiyaphum
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
FACEBOOK อบต.โคกกุง
เปิดโอกาศให้มีส่วนร่วม
การให้บริการ
คู่มือประชาชน
E-Service
รายงานการคลัง
ประกาศ ตรวจสอบพัสดุ
การจัดซื้อ - จัดจ้าง
หลักเกณฑ์ วิธีจัดเก็บภาษี
กองการศึกษา อบต.โคกกุง
กองสาธารณสุขฯ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ท้องเที่ยวตำบลโคกกุง
งานกองสวัสดิการสังคม
กองช่าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
การจัดการกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ร้องเรียนการทุจริต
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
Tel : 0-4405-6838   Fax : 0-4405-6838
Email : khokkung@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.