ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ข้าราชการ สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานแผนและงบประมาณ
ควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การปฏิบัติงาน
สร้างวัฒนธรรมองค์กร
เจตจำนงทางการเมือง
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริต
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
Q&A
ช่องทางการแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลประเมินความพึงพอใจ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
การลดใช้พลังงานภาครัฐ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.173.35.14
คุณเข้าชมลำดับที่ 870,309  หน้าแรก     การบริการพื้นฐาน 

การบริการพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน  

การบริการพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง

 

      1. การคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)

·        ถนนลูกรัง                                    จำนวน         13       สาย

·        ถนนคอนกรีต                              จำนวน          9        สาย

·        ถนนลาดยาง                                 จำนวน          3        สาย

·        ถนนดิน                                        จำนวน            -         สาย

 

      2. การโทรคมนาคม

·        ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                    จำนวน         13                  แห่ง

·        ที่ทำการไปรษณีย์(เอกชน)           จำนวน          -                    แห่ง

 

      3. การไฟฟ้า

·        มีไฟฟ้าใช้                                     จำนวน            13        หมู่บ้าน

·        ประชากรมีไฟฟ้า                         จำนวน          2,246       ครัวเรือน

·        ประชากรไม่มีไฟฟ้าใช้                จำนวน             -           ครัวเรือน

      4. แหล่งน้ำธรรมชาติ

·        คลอง                                             จำนวน             2               สาย

·        บึง, หนองน้ำ                                 จำนวน            7                แห่ง

 

      5. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

·        ฝาย                                               จำนวน          12                      แห่ง

·        ถังเก็บน้ำ                                      จำนวน           32                     แห่ง

·        สระน้ำ                                          จำนวน           25                     แห่ง

·        บ่อน้ำตื้น                                      จำนวน          77                      แห่ง

·        บ่อบาดาล                                     จำนวน            26                   แห่ง

·        ประปาหมู่บ้าน                             จำนวน           13                    แห่ง

 

       

 

ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 3031 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 30 มกราคม 2566
COVID 19 Chaiyaphum
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
FACEBOOK อบต.โคกกุง
เปิดโอกาศให้มีส่วนร่วม
การให้บริการ
คู่มือประชาชน
E-Service
รายงานการคลัง
ประกาศ ตรวจสอบพัสดุ
การจัดซื้อ - จัดจ้าง
หลักเกณฑ์ วิธีจัดเก็บภาษี
กองการศึกษา อบต.โคกกุง
กองสาธารณสุขฯ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ท้องเที่ยวตำบลโคกกุง
งานกองสวัสดิการสังคม
กองช่าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
การจัดการกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ร้องเรียนการทุจริต
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
Tel : 0-4405-6838   Fax : 0-4405-6838
Email : khokkung@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.