ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
ทำเนียบบุคลากร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ข้าราชการ สถ.
ควบคุมภายใน
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา อบต.โคกกุง
การจัดซื้อ - จัดจ้าง
หลักเกณฑ์ วิธีจัดเก็บภาษี
ประกาศ ตรวจสอบพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การลดใช้พลังงานภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.197.101.251
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,013,639

งานกฎหมายและคดี


  หน้าแรก     การบริการพื้นฐาน 

การบริการพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน  

การบริการพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง

 

      1. การคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)

·        ถนนลูกรัง                                    จำนวน         13       สาย

·        ถนนคอนกรีต                              จำนวน          9        สาย

·        ถนนลาดยาง                                 จำนวน          3        สาย

·        ถนนดิน                                        จำนวน            -         สาย

 

      2. การโทรคมนาคม

·        ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                    จำนวน         13                  แห่ง

·        ที่ทำการไปรษณีย์(เอกชน)           จำนวน          -                    แห่ง

 

      3. การไฟฟ้า

·        มีไฟฟ้าใช้                                     จำนวน            13        หมู่บ้าน

·        ประชากรมีไฟฟ้า                         จำนวน          2,246       ครัวเรือน

·        ประชากรไม่มีไฟฟ้าใช้                จำนวน             -           ครัวเรือน

      4. แหล่งน้ำธรรมชาติ

·        คลอง                                             จำนวน             2               สาย

·        บึง, หนองน้ำ                                 จำนวน            7                แห่ง

 

      5. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

·        ฝาย                                               จำนวน          12                      แห่ง

·        ถังเก็บน้ำ                                      จำนวน           32                     แห่ง

·        สระน้ำ                                          จำนวน           25                     แห่ง

·        บ่อน้ำตื้น                                      จำนวน          77                      แห่ง

·        บ่อบาดาล                                     จำนวน            26                   แห่ง

·        ประปาหมู่บ้าน                             จำนวน           13                    แห่ง

 

       

 

ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 2 ธันวาคม 2566
COVID 19 Chaiyaphum
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
KHOKKUNG ESS
FACEBOOK อบต.โคกกุง
E-Service
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
Q&A
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าการให้บริการในด้านๆของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
สร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บไซต์บริการ
ผลประเมินความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ช่องทางการแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
เจตจำนงทางการเมือง
งานแผนและงบประมาณ
งานสภาท้องถิ่น
เอกสารตรวจประเมิน
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
Tel : 0-4405-6838   Fax : 0-4405-6838
Email : khokkung@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.