ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
ทำเนียบบุคลากร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ข้าราชการ สถ.
ควบคุมภายใน
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา อบต.โคกกุง
การจัดซื้อ - จัดจ้าง
หลักเกณฑ์ วิธีจัดเก็บภาษี
ประกาศ ตรวจสอบพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การลดใช้พลังงานภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.214.184.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 979,577

งานกฎหมายและคดี


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นางทัศน์วรรณ มาศขุนทด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 096-5946498


นางนงนาฏ สุทธิวงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0-4405-6838


สิบเอกประเสริฐ บำรุงเขต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0-4405-6838


สิบเอกปรมินทร์ โซ้สิมา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
โทรศัพท์ : 092-2927838


จ่าเอกปัญญา โพธิสุทธิ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0-4405-6838


นางสาวจุฑาทิพ กงสีหา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0-4405-6838


นางสาวนิธิอร เกิดศักดิ์
นิติกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0-4405-6838


นางสาววรรณวิไล นราพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 0-4405-6838


นายเสกสรร ฉายชัยภูมิ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 044-056838


นางสาวอุษณีย์ มุ่งธรรม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 0-4405-6838


นางสาวธิดารัตน์ คันสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 0-4405-6838


นางสาวนงนุช พันโพคา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 0-4405-6838


นายยุทธนา พิทักษ์เชื้อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์ : 0-4405-6838


นายปรีชา หิรัญอร
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
โทรศัพท์ : 0-4405-6838


นายนิรันดร์ พันธ์งาม
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
โทรศัพท์ : 0-4405-6838


นายคุณากร สมบัติโพธิ์
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 0-4405-6838


นายสมภพ สร้อยหิน
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 0-4405-6838


นายสายัญ นาคงยืน
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 0-4405-6838


นายลีวัน พาพลงาม
ภารโรง
โทรศัพท์ : 0-4405-6838


นางสุภาพร อาจวงษ์
แม่บ้าน
โทรศัพท์ : 0-4405-6838


นายสมบูรณ์ สูงขาว
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0-4405-6838
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
1 2 34 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 3 ตุลาคม 2566
COVID 19 Chaiyaphum
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
KHOKKUNG ESS
FACEBOOK อบต.โคกกุง
E-Service
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
Q&A
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าการให้บริการในด้านๆของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
สร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บไซต์บริการ
ผลประเมินความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ช่องทางการแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ
เจตจำนงทางการเมือง
งานแผนและงบประมาณ
งานสภาท้องถิ่น
เอกสารตรวจประเมิน
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
Tel : 0-4405-6838   Fax : 0-4405-6838
Email : khokkung@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.